5

 

Lamarr AS er en aktiv investor i interessante selskaper innen teknisk og prosjektadministrativ konsulent- og rådgivningstjenester.

Selvskaper Lamarr AS er investor i:

Techconsult AS er et konsulent- og rådgivingsselskap innen tekniske og prosjektadministrative områder. Ved siden av rene konsulenttjenester bistår også selskapet med rekruttering av faste medarbeidere.
Selskapet er lokalisert i Bergen, Oslo, Stavanger og Tønsberg og hadde en omsetning i 2014 på ca. 200 millioner.

Techconsult Møre AS er et konsulent og rådgivingsselskap lokalisert i Molde og Kristiansund. Selskapet har egen ledelse og styre, men opererer som en del av Techconsult sitt nettverk av kontorer i Norge.

Techconsult UK er et rekrutterings- og konsulentselskap med kontorer i Teesside, Cleveland UK.
Selskapet har egen ledelse og styre, men er en viktig del av Techconsult-Gruppens internasjonale nettverk med utstrakt samarbeid mot øvrige Techconsult kontorer.